วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2555

วิสัยทัศน์
*****************************

            มุ่งเน้นพัฒนา    คุณภาพทางการศึกษา    ให้ได้มาตรฐานการศึกษาของชาติ  พัฒนาคุณภาพชีวิต   ตามโครงการตามพระราชดำริฯ  ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ให้เด็กและเยาวชน มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
********************************************
                        

******************************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น