วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556

เดือน  มิถุนายน  2556
*****************************************************

  • วันที่.....6.......กิจกรรม........ไหว้ครู ....56...............................
  • วันที่   14    สวตท.ติดตั้งระบบเครื่องกรองน้ำอุปโภค / บริโภค
  • วันที่ 20   คณะ สวตท.นาำโดย พล ต .อ.ชิดชัย  วรรณสถิตย์ พร้อมคณะ มอบอุปกรณ์กีฬา , การศึกษา , ตรวจเยี่ยม นศ.ฝึกสอน ตามโครงการ สวตท.เพื่อการศึกษา รร.ตชด.แกนนำ พื้นที่ จว. อุบลฯ  3  โรง 
  • วันที่   21   คุณ มัณฑนา สุทธิวรชัย  นายกเหล่ากาชาดจว.อุบลฯ ตรวจเยี่ยม พร้อมมอบ โต๊ะ เก้าอี้ และทุนค่ารักษาพยาบาล นร.ที่ได้รับอุบัติเหตุย้อนหลัง 
  • วันที่ 28  คณาจารย์จาก ว.แพทย์ฯ ม.อุบลฯ ตรวจคัดกรอง IQ,EQ และสุขาภิบาลโรงอาหาร  พร้อมเก็บตัวอย่างนำ้ดื่ม  น้ำใช้ ตรวจหาสารปนเปื้อน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น