วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2556

 • วันที่ 28 กิจกรรมอบรมนักเรียนด้านเกษตรแบบพอเพียง  โดย เกษตร และ กศน.อ.น้ำยืน พร้อมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำอำเภอ ฯลฯ
**********************************

******************************************************************

วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556

วันที่....6.......กิจกรรม..........ไหว้ครู........ประจำปีการศึกษา........2556..................

************************

 

  ********************************************************

เดือน  กันยายน   2556
*****************************************************
    ดือน สิงหาคม  2556
****************************************
 • วันที่  10  รับคณะ สวตท. / นำเสนอผลงาน - นศ. ที่ มรภ.อุบลฯ
 • *********************************************************************************

  • วันที่่  12   กิจกรรมวันแม่  ประจำปี 2556  พร้อมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระราชินีฯ


      

         
  • กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  12  สิงหา มหาราชินี  

  12  สิงหาคม  2556


  ****************************************

  • วันที่  13   นำ นร.แสดง กิจกรรมสัปดาห์หนังสือ ที่ สุนีย์ จว.อุบลฯ

  (รอดำเนินการ)
  **************************************************
  *********************************************************************************

  • วันที่  15  กิจกรรมร่วมปลูกป่า ที่เขตอนุรักษ์พันธู์ป่ายอดโดมฯ

  (รอดำเนินการ)

  **********************************************  ******************************************************************************