วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2556

  • วันที่ 28 กิจกรรมอบรมนักเรียนด้านเกษตรแบบพอเพียง  โดย เกษตร และ กศน.อ.น้ำยืน พร้อมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำอำเภอ ฯลฯ
**********************************

******************************************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น