วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2555

ผลงานเด่น
ประจำปีการศึกษา 2555
*****************************


  • รร.ต้บแบบด้านพฤติกรรมสุขภาพอนามัย  โดย สสจ.อบ.
  • เหรียญทอง การจักสานไม่ไผ่ ชช.2     โดย กลุ่มเครือข่ายโดมประดิษฐ์
  • เหรียญเงิน เรียงความ และคัดลายมือ ชช.2 โดย กลุ่มเครือข่ายโดมประดิษฐ์
  • เหรียญทองแดง การปั้นดินนำ้มัน  ปฐมวัย  โดย กลุ่มเครือข่ายโดมประดิษฐ์

**********************************************

ผลงานเด่น ปี 2556
  • ผลิตภัณฑ์ของโรงเรียน "แชมพูฆ่าเหาสกัดจากสมุนไพร"
  • รร.แกนนำโครงการ สวตท.เพื่อการศึกษา ปี2556- 2557
  • รร.ต้นแบบแกนนำ โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการ และสุขอนามัย นร .รร.ตชด.โดย ว.แพทย์ฯม.อุบลฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น