วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2555

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

**************************************************


:: โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ::
  
   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 107 บ้านห้วยจะค่าน ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2530 มีพระราชดำริให้ดำเนินการปลูกฝังการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่เด็กนักเรียน และให้โรงเรียนปลูกสะเดา ซึ่งนอกจากจะนำมาประกอบเป็นอาหาร อาศัยเป็นร่มเงาแล้วเมล็ดสะเดายังใช้ในการป้องกันกำจัดแมลงในฝักได้ด้วย ซึ่งไม่มีสารพิษตกค้างและทำลายสภาพแวดล้อมเหมือนสารเคมีทั่งไป จากพระราชดำริข้างต้น จึงได้ขยายกิจกรรมออกไปยังโรงเรียนอื่น ๆ ด้วย **************************************************


********************************************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น