วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2555

คำขวัญโรงเรียน

******************************************

เรียนดี

กีฬาเด่น

เน้นคุณธรรม

น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น