วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556

                                                         เดือน  กรกฏาคม  2556
     ********************************************************************************************************
  • วันที่   4-  5  ครูใหญ่ + ครูอนามัย รร. จนท.รพ.ในพื้นที่ ,นศ.,อสม , แม่ครัว , ผู้ปกครอง , นร.5 คน  รวมผู้เข้าอบรมแต่ละ รร . แกนนำ จำนวน   13  คน เข้าอบรมตามโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขอนามัย นร.รร.ตชด. ที่ ศูนย์อนามัยที่ 7 จ.อุบล โดย ว.แพทย์ ม.อุบลฯ ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 7 และ กก.ตชด.22 มี รร.แกนนำต้นแบบ 3  รร.คือ รร.ตชด.บ้านท่าแสนคูณ , รร.ตชด.บ้านคำสะอาด , รร.ตชด.บ้านป่าไม้ และขยายเครือข่ายไปยัง อีก 2 รร.ตชด.คือ รร.ตชด.บ้านห้วยฆ้อง , รร.ตชด.บ้านแก่งศรีโคตร รวมผู้เข้าอบรม  จำนวน กว่า   8 0   คน   มี พ.ต.อ.สุนทร  ประดิษฐ์แท่น ผกก.ตชด.22    ประธานพิธีเปิด.....                   ****************************************************************************************      


                         

  

******************************************************************************************


  • วันที่ 12 กิจกรรม "เดินรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก" และ กิจกรรม "ปลูกต้นไม้ในใจสร้า้งหน่วย ตชด.ไทยหัวใจสีเขียว" โดย ครู,นักเรียน , นักศึกษา ,ประชาชน , อสม. , หน่วยงานข้างเคียงในพื้นที่  ร่วมกิจกรรม รวม กว่า 50   คน     

     
                                               ****************************************************

  • วันที่  13 - 14   กิจกรรม "ซ่อมบำรุงโต๊ะ - เก้าอี้ ครู / นร." โดย คณะ สวตท. สสน.งปม.จัดหาช่างซ่อมบำรุง    จำนวน    30   ชุด................                                                                          *********************************************************

  • วันที่  12  นายคมกริชฯ หน.พัฒนาที่ดิน จ.อุบลฯ มอบเครื่องปั่นน้ำขนาด 3  แรง สายยาง 1 ม้วน และวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร จำนวนวหลายรายการ  ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง........*********************************************************

  • วันที่ 19  กิจกรรม"ถวายต้นเทียนจำพรรษา และจตุปัจจัย "พร้อมนำคณะครู  นักเรียน ประชาชน ร่วมกันพัฒนารอบบริเวณวัดบ้านท่าแสนคูณ เนื่งในเทศกาลวันเข้าพรรษาประจำปี  2556 ....ทุกคนต่างอนุโมทนาบุญ.....อิ่มบุญ.....


*******************************

  • วันที่  25   กิจกรรม " ประเมินโครงการสร้างจิตสำนึก " ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียงใน รร.ตชด. ปี 2556 กรรมการ ประเมิน พ.ต.ท.สุริยันต์ ภูมิภาค ผบ.ร้อย ตชด.222 , ร.ต.อ.รวิภาส  ศรีสุข  พร้อม นคร. ฯลฯ


*******************************************************

  • วันที่ 31  กิจกรรม "ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงมีพระชนมายุ ครบ 60  พรรษา ปี 2558 ณ   รร .ตชด.บ้านป่าไม้ ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลฯ โดยมี พ.ต.อ.สุนทร  ประดิษฐ์แท่น   ผกก.ตชด.22  ประธานในพิธี  พร้อม ขรก.ตชด.และหน.ส่วนราชการในพื้นที่ กว่า  200  คน   ร่วมพิธี..................************************************************


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น