วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555

ภาพกิจกรรมอบรมนักเรียน   ป.3 -6  
" การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร"  
โดย วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
  ห้วง 25  -  27  กันยายน  2555 ที่ รร.ตชด.บ้านท่าแสนคูณ
**************************************

*******************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น