วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555

กิจกรรมประชุมทางวิชาการ
24  กันยายน  2555 
ณ ห้องประชุม บุญฑริก ม.อุบลราชธานี
ผู้เข้าร่วมประฃุม รร.ตชด.ต้นแบบ  จำนวน 4  แห่ง คือ.............
               1) ร.ร.ตชด.บ้านหนองใหญ่ อ.กันทรลักษ์ 
               2) รร.ตชด.บ้านตาเอ็ม   อ.น้ำขุ่น
               3) รร.ตชด.บ้านท่าแสนคูณ   อ.น้ำยืน
               4)  รร.ตชด.บ้านคำสะอาด  อ.น้ำยืน
*********************************************************************************
     

******************************************************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น