วันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2555

วิชาการ
เข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนำต้นแบบด้านพฤติกรรมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ที่ รร.ตชด.บ้านป่าไม้  5 ก.ย. 55

ประชุมสรุปแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET
ประจำปี 2555 วันที่ 11  กันยายน  2555 ที่ รร.ตชด.บ้านหนองใหญ่  โดย คณาจารย์จาก ม.อุบล
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
        1.ครูใหญ่ , ครูผู้รับผิดชอบ รร.ตชด.บ้านหนองใหญ่
    2.ครูใหญ่ , ครูผู้รับผิดชอบ รร.ตชด.บ้านท่าแสนคูณ
3.ครูใหญ่ , ครูผู้รับผิดชอบ รร.ตชด.บ้านตาเอ็ม

                                     

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น