วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2555

วันที่่่ 20 - 22  กิจกรรมอบรมครูตามโครงการพระราชดำริ ที่ ม.อุบลฯ

....มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยคณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ ดำเนินการอบรมครูผู้สอนตามโครงการตามแนวทางพระราชดำริ เพื่อส่งเสริมด้านการเรียนการสอนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ใน 4  กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก   ให้กับครู รร.ตชด. 4  แห่ง  โดยทำการอบรม 3  วัน  ตั้งแต่ วันที่ 20 - 22  ตุลาคม 2555 ณ  คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลราชธานี  มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน  16   คน  คณะครู ตชด.รร.ตชด.บ้านท่านแสนคูณ  ต้องขอขอบพระคุณ  คณาจารย์  วิทยากร  และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่เสียสละเวลามาให้ความรู้ในครั้งนี้.....จะนำไปขยายผล และถ่ายทอดให้กับนักเรียน  ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป......
*************************************************


                     
******************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น