วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมประชุมประจำเดือน ต.ค. 55 ร่วมกับชุมชน
วันพฤหัสบดีที่ 4  ตุลาคม 2555
ณ ศาลากลางหมู่บ้าน  บ้านท่าแสนคูณ หมู่ 12  ต.โดมประดิษฐ์
***************
                   .........ร.ต.ต.สรกฤช  ตะเกิงผล ครูใหญ่ รร.ตชด.บ้านท่าแสนคูณ ร่วมพบปะ  พูดคุย  กับผู้นำหมู่บ้าน กรรมการชุมชน  ผู้ปกครองนักเรียน และ พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านเขตบริการของโรงเรียน  พร้อมชี้แจงแนวนโยบายการบริหารงานโรงเรียนในโอกาสเข้ารับตำแหน่งครูใหญ่ คนใหม่  และรับฟังปัญหาจากชุมชน  มีผู้เข้าร่วม ประมาณ   50   คน.....ได้รับการต้อนรับจากชุมชน  เป็นอย่างดี   ท่ามกลางบรรยากาศการประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น............

******************************************************


....ขอขอบคุณ ผญบ. ม.12  บ้านท่าแสนคูณ  ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์  เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้้.......

***********************************************


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น