วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2555วันอังคารที่  13 พฤศจิกายน  2555 
*****************************************************

                    กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน / กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผู้เข้าร่วมประชุม กว่า  40    คน  สถานที่ประชุม บริเวณโรงอาหาร รร.บ้านท่าแสนคูณ และกิจกรรมครูผู้สอนประจำแต่ละชั้นพบ  ปะ พูดคุยกับผู้ปกครองของนักเรียนในปกครอง แจ้งข่าวสาร และแนวทางการสอนต่อผู้ปกครอง.....
*************************************************** 

 
******************************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น