วันอังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556

วันที่ 11 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
.........เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม  2556  ร.ต.ต.สรกฤช  ตะเกิงผล ครูใหญ่ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม"วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556" ที่ อบต.โดมประดิษฐ์ ต.โดมประดิษฐ์ อ.นำ้ยืน จ.อุบลราชธานี พร้อมจัดชุดการแสดงของนักเรียนเข้าร่วม 1 ชุด และนำนักเรียนเข้ารับรางวัล"เด็กดีศรีโดมประดิษฐ์ จำนวน 2 คน ท่ามกลางบรยากาศสนุกสนาน รับรางวัล สิ่งของมากมาย  ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในครั้งนี้...............

********************************************

*********************************************************************
วันเสาร์ที่ 12  มกราคม  2556  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กก.ตชด.22 
.........เมื่อวันเสา์ร์ที่ 12 มกราคม  2556  ร.ต.ต.สรกฤช  ตะเกิงผล ครูใหญ่ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม"วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556" ที่ กก.ตชด.22 ค่ายสมเด็จกรมพระยาดำราราชานุภาพ อ.เมืองจ.อุบลราชธานี พร้อมจัดชุดการแสดงของนักเรียนเข้าร่วม 1 ชุด และนำนักเรียนเข้ารับรางวัล   ท่ามกลางบรยากาศสนุกสนาน รับรางวัล สิ่งของมากมาย  ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในครั้งนี้...............**************************************************************
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น