วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556

วันที่ 26 - 28 กิจกรรม"ศึกษาดูงานหมู่บ้าน , ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ที่ ระยอง , จันทบุรี" โดย อบต.โดมประดิษฐ์ ผู้จัด มีผู้เข้าร่วม 3  คันรถบัสทัวร์กว่า 200  คน ครูใหญ่ ร.ต.ต.สรกฤช และ ส.ต.ท.หญิงจันทร์แรม ร่วมกิจกรรม
********************************************************
*************************************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น