วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556

วันจันทร์ที่่   4  กิจกรรม "รับมอบสิ่งของ , อุปกรณ์ ,  ทุนการศึกษา 
จาก ร.ร.เซนต์โยเซฟต์คอนเวนต์ กทม." ที่ รร.ตชด.บ้านคำสะอาด  มี รร.ตชด.เข้าร่วมกิจกรรม รวม 10 แห่ง และ ศกร.ตชด. 1  แห่ง  คณะครู / นร./กรรมการ  รร.ตชด.บ้านท่าแสนคูณ  ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีเป็นอย่างสูง ที่เห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาของ รร.ตชด. สังกัด กก.ตชด. 22 ..หวังว่า เราคงไ้ด้ต้อนรับท่าน พร้อมคณะอีกครั้ง ...ครับ/ค่ะ.....

********************************************************************************************************************************************ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น