วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556

วันที่ 6 กิจกรรม"รับคณะคุณเทียนทิพย์ฯจาก สวตท.สำรวจข้อมูล เพื่อรับทราบข้อมูล 
ในการช่วยเหลือ และให้การ สสน.กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ในปีการศึกษา 2556-2557"
โดยกำหนดเป็น รร.ชายขอบ นำร่อง 3 รร.คือ รร.ตชด.ตาเอ็ม , รร.ตชด.คำสะอาด , รร.ตชด.ท่าแสนคูณ   กิจกรรมอบรมครูผู้สอน / จัดหาครูช่วยสอน 4 กลุ่มสาระหลัก......
***************************************************************************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น