วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556

วันที่ 7 - 8 กิจกรรม "อบรมครูสอนภาษาไทย" 4 รร.ต้นแบบ ตชด.พื้นที่จ.อุบล รร.ละ 4  คน  ประกอบด้วย รร.ตชด.บ้านตาเอ็ม ,รร.ตชด.หนองใหญ่ , รร.ตชด.คำสะอาด , รร.ตชด.ท่าแสนคูณ ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET , NT , LAS   แบบต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ..โดย ม.อุบลราชธานี......
*********************************************************************************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น