วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556

วันที่ 7 - 8   กิจกรรม "ค่ายพักแรมลูกเสือ ร่วมกลุ่มเครือข่ายบุเปือย - ยางใหญ่ " ณ ค่ายลูกเสือชั่วราว ร.ร.บ้านยางใหญ่  มี ร.ร.ในกลุ่มเข้าร่วม จำนวน  7 ร.ร. จำนวนลส/นน ประมาณ กว่า 400  คน
***********************************************


******************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น