วันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2555

                      ข้อมูลนักเรียน
                 ประจำปีการศึกษา 2555ชั้นเรียน
ชาย
หญิง
รวม
ระดับอนุบาล
๑๒
๑๘
     ๓๐
ชั้นประถมศึกษาปีที่
ชั้นประถมศึกษาปีที่
ชั้นประถมศึกษาปีที่
ชั้นประถมศึกษาปีที่
ชั้นประถมศึกษาปีที่
ชั้นประถมศึกษาปีที่
-
รวม
๒๘
๔๐
๖๘
   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น