วันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2555

ข้อมูลบุคลากร
ร.ต.ต.สรกฤช  ตะเกิงผล
ครูใหญ่
081-9771891
ด.ต.สมบัติ  สุทโธ
ผู้ช่วยครูใหญ่
086-0983530

จ.ส.ต.สากล  ธิอามาตย์
การเงิน
087-2493353
จ.ส.ต.สัญญา  ปุยวงศ์
กิจการนักเรียน
xxxxxxxxxxxx
จ.ส.ต.สัญญา  ดวงพุฒ
วิชาการ
xxxxxxxxxxxx
ส.ต.ท.หญิงจันทร์แรม  มุทาพร
ธุรการ
085-7694852

ส.ต.ต.หญิงวาสนา  ธิอามาตย์
พยาบาล
080-1650220
นายดำเนิน  แคขุนทด
นักการเกษตร
xxxxxxxxxxxxxxxx

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น