วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2556

วันทื่ 15  กิจกรรมวันเด็กทื่ ร.ร
วันอังคารที่ 15  มกราคม  2556  ร.ร.ได้รับการ สสน.งปม.จากท่าน ผอ.สุเทพฯ ผอ.กรมชลประทานฯ   ร.ร.จึงร่วมกับกรรมการ ร.ร. / ชุมชน / ผู้ปกครอง ในพื้นที่ จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2556  ขึ้น ณ  ร.ร.ตชด.บ้านท่าแสนคูณ  มีเด็ก นักเรียน ชุมชน ในพื้นที่เข้าร่วมงานอย่างล้นเหลือ ท่ามกลางบรรยากาศอันสนุกสนาน และรับของแจก ของรางวัลมากมาย  ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีที่มีส่วนร่วม  เป็นอย่างสูงยิ่ง......

****************************************************

  ***********************************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น